Gweithio gyda phobl ifanc

Arweinydd Cybiau

1st Flint
Clwyd, CH6 5TX

Oes gennych chi angerdd dros fod yn yr awyr agored a phrofi pethau newydd?  Allwch chi annog ac arwain pobl ifanc 8 – 11 oed i ddarganfod a dysgu drwy gyffro, gwaith tîm ac antur?

Gan weithio fel rhan o dîm o oedolion gwirfoddol, mae Arweinwyr Cybiau yn cynorthwyo wrth gynllunio a darparu rhaglen ddiogel a chyffrous o weithgareddau awyr agored, prosiectau cymunedol, gêmau, heriau a’r cyffro o rai diwrnodau i ffwrdd mewn pabell!

Mae helpu pobl ifanc i dyfu, magu hyder ac ennill gwobrau yn rhoi boddhad enfawr ond byddwch chi hefyd yn ennill sgiliau newydd drwy ein cynllun hyfforddi ardderchog sy’n trafod popeth o gymorth cyntaf hyd at drafod ymddygiad heriol.

Nid oes rhaid bod â phrofiad blaenorol o weithio ochr yn ochr â phobl ifanc, neu hyd yn oed wedi bod yn Sgowt eich hun.  Mae rhaid i arweinwyr fod o leiaf 18 mlwydd oed, brwdfrydig a threfnus; byddwn ni’n dysgu’r gweddill i chi a sicrhau eich bod yn cael yr holl hyfforddiant, cefnogaeth a mentora y bydd angen arnoch.

Rydyn ni’n gwybod bod gan ein harweinwyr fywydau prysur, felly rydyn ni’n hyblyg iawn.  Faint bynnag o amser a sgiliau sydd gennych, gallwn ni ddod o hyd i rôl arbennig i chi.

Mae ScoutsCymru yn cynnig hwyl, cyfeillgarwch ac antur newid bywyd i bobl ifanc o bob cwr o Gymru.  Mae hyn ond yn bosibl drwy dîmau talentog o wirfoddolwyr lleol fel chi.

Additional Info:

Contact us for a chat about what's involved and what you can offer depending on the time you can commit to. No experience necessary!

Cwestiynau?

Os nad ydych yn siŵr am yr hyn sydd ynghlwm wrth rôl benodol, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin neu y gallwn ni helpu Dod o Hyd i Rôl i Chi.

Manylion anghywir?

Os yw unrhyw un o'r manylion ynglŷn â'r rôl hon yn anghywir, a wnewch chi gwblhau'r ffurflen hon.

 diddordeb?

Rhowch eich manylion a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi.