Chwilio am swyddi gwag

from

Newport

District Role.

Allwch chi roi’r grym i bobl ifanc 14 – 18 oed i gynllunio a rhedeg eu hantur newid bywyd eu hunain?  Allwch chi eu tywys i wneud penderfyniadau mawr, arwain teithiau a chyflawni eu gwirfoddoli eu...

Glamorgan West

Area Role.

Allwch chi ymuno â thîm o wirfoddolwyr arbenigol sydd yn darparu cefnogaeth a chyngor i oedolion gwirfoddol i wneud Sgowtio y gorau y gallai fod ar draws Rhanbarth Sgowtiaid? Mae gan aelodau Tîm y...

No Limits Explorer Scout Unit

Gwent. NP10 9FQ

Allwch chi roi’r grym i bobl ifanc 14 – 18 oed i gynllunio a rhedeg eu hantur newid bywyd eu hunain?  Allwch chi eu tywys i wneud penderfyniadau mawr, arwain teithiau a chyflawni eu gwirfoddoli eu...

47th Swansea

Glamorgan West. sa2 7qs

Oes gennych chi angerdd dros fod yn yr awyr agored a phrofi pethau newydd?  Allwch chi annog ac arwain pobl ifanc 8 – 11 oed i ddarganfod a dysgu drwy gyffro, gwaith tîm ac antur? Gan weithio fel...

32nd Swansea (Rhyddings Park)

Glamorgan West. SA2 0AU

Ydych chi’n llawn egni a syniadau?  Ydych chi mwyaf cartrefol mewn ystafell lawn pobl, yn helpu dod â’r gorau allan ohonyn nhw?  Ydych chi’n drefnydd naturiol gyda sgiliau pobl arbennig?  Os felly,...

2nd New Quay & Llanarth Air Scouts

Ceredigion. SA46 0DX

Ydych chi’n llawn egni a syniadau?  Ydych chi mwyaf cartrefol mewn ystafell lawn pobl, yn helpu dod â’r gorau allan ohonyn nhw?  Ydych chi’n drefnydd naturiol gyda sgiliau pobl arbennig?  Os felly,...

2nd New Quay & Llanarth Air Scouts

Ceredigion. SA46 0DX

Oes gennych chi ben da am rifau heb golli golwg o’r llun mwy?  Fel Trysorydd gallwch ddefnyddio eich doniau i helpu trawsnewid bywydau pobl ifanc.  Byddwch yn helpu i reoli a monitro gweithgareddau...

2nd New Quay & Llanarth Air Scouts

Ceredigion. SA46 0DX

Oes gennych chi angerdd dros fod yn yr awyr agored a phrofi pethau newydd?  Allwch chi annog ac arwain pobl ifanc 8 – 11 oed i ddarganfod a dysgu drwy gyffro, gwaith tîm ac antur? Gan weithio fel...

2nd New Quay & Llanarth Air Scouts

Ceredigion. SA46 0DX

Ydych chi’n gallu ei wneud yn bosibl i bobl ifanc 10 i 14 oed brofi antur newid bywyd?  Allwch chi eu cefnogi wrth wneud penderfyniadau, cymryd yr awenau a datblygu annibyniaeth, hyder a sgiliau? Gan...

3rd Rhiwbina All Saints Church

Cardiff & Vale of Glamorgan. cf146nb

Ydych chi’n gallu ei wneud yn bosibl i bobl ifanc 10 i 14 oed brofi antur newid bywyd?  Allwch chi eu cefnogi wrth wneud penderfyniadau, cymryd yr awenau a datblygu annibyniaeth, hyder a sgiliau? Gan...

3rd Rhiwbina All Saints Church

Cardiff & Vale of Glamorgan. cf146nb

Ydych chi’n mwynhau cael hwyl a defnyddio’ch dychymyg?  Allwch chi ysbrydoli pobl ifanc 5 i 8 oed i ffocysu eu hegni a chyrraedd eu llawn botensial? Gan weithio fel rhan o dîm o oedolion gwirfoddol,...

1st Kidwelly

Carmarthenshire. SA17 5AJ

Mae Sgowtio yn dibynnu ar arweinyddiaeth gref.  Os gallwch chi ysgogi eraill, peidio â chynhyrfu, dweud eich dweud yn ogystal ag annog eraill i fynegi eu barn yna byddwch chi’n Gadeirydd Grŵp...

1st Kidwelly

Carmarthenshire. SA17 5AJ

Oes gennych chi ben da am rifau heb golli golwg o’r llun mwy?  Fel Trysorydd gallwch ddefnyddio eich doniau i helpu trawsnewid bywydau pobl ifanc.  Byddwch yn helpu i reoli a monitro gweithgareddau...

1st Blaina

Gwent. NP23 4WB

Ydych chi’n mwynhau cael hwyl a defnyddio’ch dychymyg?  Allwch chi ysbrydoli pobl ifanc 5 i 8 oed i ffocysu eu hegni a chyrraedd eu llawn botensial? Gan weithio fel rhan o dîm o oedolion gwirfoddol,...

1st Blaina

Gwent. NP23 4WB

Ydych chi’n gallu ei wneud yn bosibl i bobl ifanc 10 i 14 oed brofi antur newid bywyd?  Allwch chi eu cefnogi wrth wneud penderfyniadau, cymryd yr awenau a datblygu annibyniaeth, hyder a sgiliau? Gan...

Pages

Rhydbuddion rôlau

Cadwch yn hysbys am y rôlau diweddaraf drwy gydol ScoutsCymru.