Polisi Preifatrwydd

Mae ScoutsCymru yn gweithredu polisi preifatrwydd llym.

Byddwn yn parchu unrhyw fanylion personol a gasglwn yn ystod unrhyw drafodion ar y wefan hon a’u cadw yn ddiogel a phreifat.

Ni fyddwn ni byth yn trosglwyddo eich manylion i drydydd parti heb gael eich caniatâd penodol ymlaen llaw.

Ymwadiad

Mae ScoutsCymru yn gwneud pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y wybodaeth ar y wefan hon ond ni fydd yn gyfrifol am unrhyw golled, difrod neu anghyfleustra sy'n deillio mewn unrhyw ffordd o gwbl o ddefnyddio'r wefan hon.

Os ydych yn sylwi ar unrhyw wallau neu hen wybodaeth rhowch wybod i ni, gan egluro ar ba dudalen mae’r gwall. 

Mae ScoutsCymru yn darparu dolenni i wefannau allanol.  Ni ddylid cymryd rhestru safleoedd a dolenni iddyn nhw fel ardystiad o unrhyw fath.

Nid yw ScoutsCymru yn derbyn cyfrifoldeb am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau a’u cysylltir drwy ddolenni gan gynnwys eu cywirdeb a’u cynnwys. 

Os ydych yn dod o hyd i unrhyw ddolenni allanol sydd ddim yn gweithio, rhowch wybod i ni.

Polisi Cwci

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

Defnyddir rhai o’r rhain i gefnogi dadansoddi a deall sut mae pobl yn defnyddio’r wefan (yr hyn maen nhw’n hoffi fwyaf, pryd mae amser prysuraf y diwrnod, a yw pobl wedi dod o hyd i gynnwys newydd pan gyhoeddir, ayyb)

Rydyn ni’n gwneud y dadansoddiad  hwn i’n helpu i wella defnydd ac effeithiolrwydd y wefan. Darperir y casglu data a’r adrodd y tu ôl i’r dadansoddiad hwn ar hyn o bryd gan Google Analytics. 

Bydd eich defnydd parhaus o'r wefan hon yn dynodi eich bod yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis hyn. 

Analluogi Cwcis

Pe hoffech chi gyfyngu ar y defnydd o cwcis gallwch reoli hyn yn eich porwr rhyngrwyd.

Darperir dolenni at gyngor ar sut i wneud hyn ar gyfer y porwyr rhyngrwyd mwyaf poblogaidd isod er hwylustod, a byddan nhw ar gael ar gyfer y porwr Rhyngrwyd o'ch dewis naill ai ar -lein neu drwy feddalwedd cymorth (ar gael fel arfer drwy’r fysell F1)

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647&p=...

Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Blocking%20cookies

Cwestiynau?

Os nad ydych yn siŵr am yr hyn sydd ynghlwm wrth rôl benodol, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin neu y gallwn ni helpu Dod o Hyd i Rôl i Chi.

Rhydbuddion rôlau

Cadwch yn hysbys am y rôlau diweddaraf drwy gydol ScoutsCymru.