Pam Gwirfoddoli?

Mae gwirfoddolwyr ScoutsCymru yn newid bywydau miloedd o bobl ifanc yng Nghymru drwy alluogi gweithgareddau hwyl a heriol, profiadau unigryw, antur bob dydd a’r cyfle i helpu eraill wrth i ni gael  effaith gadarnhaol yn ein cymunedau.

Ond hefyd mae gennym gannoedd o bobl ifanc ar restrau aros sydd ond yn gallu cymryd rhan gyda mwy o oedolion gwirfoddol fel chi.

Mae gwirfoddoli dros ScoutsCymru yn heriol, hwyl ac yn rhoi boddhad enfawr.  Gallwch chi alluogi person ifanc i ymgymryd ag antur ei fywyd neu’n syml yn rhoi gwên ar wyneb person ifanc pan fydd yn cael diwrnod caled.

Byddwch yn cael cynnig hyfforddiant sy wedi ennill gwobrau ac ennill sgiliau a’u cydnabyddir yn allanol.  Mae Sgowtio yn cynnig y cyfle i adeiladu ar sgiliau personol fel gwaith tîm, hyder ac arweinyddiaeth.  Canfu astudiaeth fod dros 90% o’n gwirfoddolwyr yn credu bod y sgiliau a phrofiadau maen nhw wedi’u cael drwy Sgowtio wedi bod yn ddefnyddiol i’w bywydau gwaith a bywydau personol.

Angen help dod o hyd i rôl?

Get in touch

Cwestiynau?

Os nad ydych yn siŵr am yr hyn sydd ynghlwm wrth rôl benodol, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin neu y gallwn ni helpu Dod o Hyd i Rôl i Chi.

Rhydbuddion rôlau

Cadwch yn hysbys am y rôlau diweddaraf drwy gydol ScoutsCymru.