Gweithio gyda phobl ifanc

Arweinydd Afancod

1st Kenfig Hill
Mid Glamorgan, CF33 6EY

Ydych chi’n mwynhau cael hwyl a defnyddio’ch dychymyg?  Allwch chi ysbrydoli pobl ifanc 5 i 8 oed i ffocysu eu hegni a chyrraedd eu llawn botensial?

Gan weithio fel rhan o dîm o oedolion gwirfoddol, mae Arweinwyr Afancod yn cynorthwyo wrth gynllunio a darparu rhaglen ddiogel a chyffrous o weithgareddau awyr agored, prosiectau cymunedol, gêmau, heriau, ac i rai hyd yn oed eu noson gyntaf oddi cartref wrth aros dros nos gyda’r Afancod!

Mae helpu pobl ifanc i dyfu, magu hyder ac ennill gwobrau yn rhoi boddhad enfawr ond byddwch chi hefyd yn ennill sgiliau newydd drwy ein cynllun hyfforddi ardderchog sy’n trafod popeth o gymorth cyntaf hyd at drafod ymddygiad heriol.

Nid oes rhaid bod â phrofiad blaenorol o weithio ochr yn ochr â phobl ifanc, neu hyd yn oed wedi bod yn Sgowt eich hun.  Mae rhaid i arweinwyr fod o leiaf 18 mlwydd oed, brwdfrydig a threfnus; byddwn ni’n dysgu’r gweddill i chi a sicrhau eich bod yn cael yr holl hyfforddiant, cefnogaeth a mentora y bydd angen arnoch.

Rydyn ni’n gwybod bod gan ein harweinwyr fywydau prysur, felly rydyn ni’n hyblyg iawn.  Faint bynnag o amser a sgiliau sydd gennych, gallwn ni ddod o hyd i rôl arbennig i chi.

Mae ScoutsCymru yn cynnig hwyl, cyfeillgarwch ac antur newid bywyd i bobl ifanc o bob cwr o Gymru.  Mae hyn ond yn bosibl drwy dîmau talentog o wirfoddolwyr lleol fel chi.

Cwestiynau?

Os nad ydych yn siŵr am yr hyn sydd ynghlwm wrth rôl benodol, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin neu y gallwn ni helpu Dod o Hyd i Rôl i Chi.

Manylion anghywir?

Os yw unrhyw un o'r manylion ynglŷn â'r rôl hon yn anghywir, a wnewch chi gwblhau'r ffurflen hon.

 diddordeb?

Rhowch eich manylion a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi.