Cefnogi a chynghori Grŵp Sgowtiaid

Ysgrifennydd

1st Llangefni
Snowdonia and Anglesey, LL77 7QX

Ydych chi’n arbennig o drefnus?  Ydych chi’n gallu gweld y manylion?  Oes gennych chi fwy na’ch cyfran arferol o synnwyr cyffredin?  Os felly, gallwn ni ddefnyddio eich doniau i helpu i drawsnewid bywydau pobl ifanc yn eich ardal.

Gyda barn ragorol, sgiliau dadansoddi a threfnu a chadw cofnodion cywir mewn rhwng pedwar a chwe chyfarfod y flwyddyn byddwch chi’n rhan allweddol o’r Pwyllgor Gwaith, grŵp o wirfoddolwyr sydd yn Ymddiriedolwyr Elusennol ac sy’n gwneud rhai o’r penderfyniadau pwysicaf o fewn Sgowtio.

Mae’r Pwyllgor Gwaith o fewn Sgowtio fel bwrdd llywodraethwyr mewn ysgol; yn y bôn mae’n sicrhau y darperir Sgowtio o’r safon uchaf bosibl i bobl ifanc yn yr ardal leol.  Mae’r gwirfoddolwyr sydd yn rhan o’r Pwyllgor yn rhoi eu hamser i sicrhau bod Sgowtio’n parhau i fodloni ei ddiben elusennol, yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Nid oes angen profiad blaenorol o Sgowtio.  Yr hyn sy’n bwysicach yw eich sgiliau a phrofiad eich hun yn ogystal ag empathi â’n bwriadau a’n gwerthoedd.  Byddwn ni’n darparu’r holl hyfforddiant priodol a chefnogaeth barhaus.

Mae gan bob aelod o’r Pwyllgor Gwaith sgiliau gwahanol i’w cynnig; maen nhw’n dod o gefndiroedd gwahanol ac mae pawb â phrofiadau amrywiol.  Mae hyn yn helpu i sicrhau amrywiaeth o safbwyntiau a Phwyllgor Gwaith mwy crwn ac effeithiol.

Mae sgiliau a phrofiadau sy’n gallu helpu yn cynnwys:

  • Cadw cofnodion a gwybodaeth
  • Sgiliau TG 
  • Gwaith tîm 
  • Datrys problemau 
  • Gwybodaeth gyfreithiol 
  • Profiad proffesiynol, rheoli neu fusnes

Mae aelodau Pwyllgor Gwaith yn dod o bob math o gefndiroedd.  Gall y rhan fwyaf o bobl ddod yn aelod, ond mae rhai sydd ddim yn gymwys.  Mae hyn yn cynnwys: pobl dan 18 oed, methdalwyr heb eu rhyddhau, cyfarwyddwyr cwmni gwaharddedig.

Mae ScoutsCymru yn cynnig hwyl, cyfeillgarwch ac antur newid bywyd i bobl ifanc o bob cwr o Gymru.  Mae hyn ond yn bosibl drwy dîmau talentog o wirfoddolwyr lleol fel chi.

Cwestiynau?

Os nad ydych yn siŵr am yr hyn sydd ynghlwm wrth rôl benodol, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin neu y gallwn ni helpu Dod o Hyd i Rôl i Chi.

Manylion anghywir?

Os yw unrhyw un o'r manylion ynglŷn â'r rôl hon yn anghywir, a wnewch chi gwblhau'r ffurflen hon.

 diddordeb?

Rhowch eich manylion a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi.