Cefnogi a chynghori Grŵp Sgowtiaid

Trysorydd

3rd Colwyn Bay (Old Colwyn)
Snowdonia and Anglesey, LL29 6DN

Oes gennych chi ben da am rifau heb golli golwg o’r llun mwy?  Fel Trysorydd gallwch ddefnyddio eich doniau i helpu trawsnewid bywydau pobl ifanc.  Byddwch yn helpu i reoli a monitro gweithgareddau ariannol y Grŵp, yn galluogi darparu ein hantur newid bywyd.

Gydag arolygiaeth o incwm a gwariant misol a chyflwyno gwybodaeth ariannol mewn rhwng pedwar a chwe chyfarfod y flwyddyn byddwch chi’n rhan o’r Pwyllgor Gwaith, grŵp o wirfoddolwyr sydd yn Ymddiriedolwyr Elusennol ac sy’n gwneud rhai o’r penderfyniadau pwysicaf o fewn Sgowtio.

Mae’r Pwyllgor Gwaith o fewn Sgowtio fel bwrdd llywodraethwyr mewn ysgol; yn y bôn mae’n sicrhau y darperir Sgowtio o’r safon uchaf bosibl i bobl ifanc yn yr ardal leol.  Mae’r gwirfoddolwyr sydd yn rhan o’r Pwyllgor yn rhoi eu hamser i sicrhau bod Sgowtio’n parhau i fodloni ei ddiben elusennol, yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Nid oes angen profiad blaenorol o Sgowtio.  Yr hyn sy’n bwysicach yw eich sgiliau a phrofiad eich hun yn ogystal ag empathi â’n bwriadau a’n gwerthoedd.  Byddwn ni’n darparu’r holl hyfforddiant priodol a chefnogaeth barhaus.

Mae gan bob aelod o’r Pwyllgor Gwaith sgiliau gwahanol i’w cynnig; maen nhw’n dod o gefndiroedd gwahanol ac mae pawb â phrofiadau amrywiol.  Mae hyn yn helpu i sicrhau amrywiaeth o safbwyntiau a Phwyllgor Gwaith mwy crwn ac effeithiol.

Mae sgiliau a phrofiadau sy’n gallu helpu yn cynnwys:

  • Dealltwriaeth ariannol
  • Sgiliau TG
  • Gwaith tîm
  • Gwybodaeth gyfreithiol
  • Sgiliau cymdeithasol
  • Profiad proffesiynol, rheoli neu fusnes

Mae aelodau Pwyllgor Gwaith yn dod o bob math o gefndiroedd.  Gall y rhan fwyaf o bobl ddod yn aelod, ond mae rhai sydd ddim yn gymwys.  Mae hyn yn cynnwys: pobl dan 18 oed, methdalwyr heb eu rhyddhau, cyfarwyddwyr cwmni gwaharddedig.

Mae ScoutsCymru yn cynnig hwyl, cyfeillgarwch ac antur newid bywyd i bobl ifanc o bob cwr o Gymru.  Mae hyn ond yn bosibl drwy dîmau talentog o wirfoddolwyr lleol fel chi.

Cwestiynau?

Os nad ydych yn siŵr am yr hyn sydd ynghlwm wrth rôl benodol, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin neu y gallwn ni helpu Dod o Hyd i Rôl i Chi.

Manylion anghywir?

Os yw unrhyw un o'r manylion ynglŷn â'r rôl hon yn anghywir, a wnewch chi gwblhau'r ffurflen hon.

 diddordeb?

Rhowch eich manylion a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi.