Cefnogi a chynghori Grŵp Sgowtiaid

Arweinydd Grŵp Sgowtiaid

1st Llandough & Cogan Scout & Guide Group
Cardiff & Vale of Glamorgan, CF64 2LX

Ydych chi’n llawn egni a syniadau?  Ydych chi mwyaf cartrefol mewn ystafell lawn pobl, yn helpu dod â’r gorau allan ohonyn nhw?  Ydych chi’n drefnydd naturiol gyda sgiliau pobl arbennig?  Os felly, byddwch chi’n Arweinydd Grŵp Sgowtiaid gwych.

Fel Arweinydd Grŵp Sgowtiaid byddwch chi’n rheoli a chefnogi oedolion gwirfoddol sy’n rhan o’r tîm arweinyddiaeth, gan sicrhau eu bod yn cael hyfforddiant, cefnogaeth a’r grym i ddarparu antur newid bywyd i bobl ifanc.

Mae Arweinwyr Grwpiau Sgowtiaid yn sicrhau bod y Grŵp yn tyfu a rhedeg yn effeithiol yn unol â rheolau Mudiad y Sgowtiaid.  Hefyd, byddwch yn sicrhau bod pawb yn y Grŵp yn cael hwyl, yn teimlo’n rhan o’r teulu Sgowtio lleol a datblygu eu sgiliau.

Darperir cefnogaeth a hyfforddiant llawn fydd yn eich paratoi i ddelio â heriau amrywiol a diddorol a’ch helpu i gyrraedd eich llawn botensial.

Mae ScoutsCymru yn cynnig hwyl, cyfeillgarwch ac antur newid bywyd i bobl ifanc o bob cwr o Gymru.  Mae hyn ond yn bosibl drwy dîmau talentog o wirfoddolwyr lleol fel chi.

Cwestiynau?

Os nad ydych yn siŵr am yr hyn sydd ynghlwm wrth rôl benodol, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin neu y gallwn ni helpu Dod o Hyd i Rôl i Chi.

Manylion anghywir?

Os yw unrhyw un o'r manylion ynglŷn â'r rôl hon yn anghywir, a wnewch chi gwblhau'r ffurflen hon.

 diddordeb?

Rhowch eich manylion a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi.